Xornadas, Cursos e Obradoiros da Deputación de Lugo

Accións formativas da Deputación de Lugo | Traballamos pola xente

Actividades do programa Actívate

Convocatorias de Actívate | Deputación de Lugo

Datos da Actividade O Courel, onde as forzas xeolóxicas dobraron as montañas que comeza o 22-05-2021

Descrición:  realizarase esta actividade no Courel, declarado pola UNESCO como Xeoparque Mundial. Este paseo xeolóxico polo concello de Quiroga permitirá descubrir as pegadas que deixou na serra do Courel, un dos maiores choques entre continentes que existiu na historia do noso planeta.

Esa colisión dobrou montañas enteiras, como se as rochas fosen de plastilina. Nesta actividade visitaranse o famoso pregue de Campodola - Leixazós ademáis doutros enclaves de gran interese xeolóxico como pode ser a falla de Santa Eufemia ou a fosa tectónica de Quiroga. 

Data: 22/05/2021

Lugar: Concello de Quiroga.

Duración: 4 horas aproximadamente.

Dificultade: Baixa.

Participantes: Público xeral

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes.

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado axeitados para camiñar, así como gorra e protección solar
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
 • Levar algo de auga e comida para a actividade.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/56
Total Horas 4.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

 

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate


Lugar
Concello De Quiroga
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 22-05-2021
Data fin 22-05-2021
Hora inicio 10:00 h.
Inscricións dende o 11-05-2021
Inscricións ata o 21-05-2021
Inscricións do 11-05-2021 ao 21-05-2021
Datos da Actividade Iniciación ao Ioga que comeza o 23-05-2021

Descrición: esta actividade é unha maneira sinxela e accesible de iniciarte no ioga desde a base. Falaremos sobre que é o ioga e como  pode mellorar a nosa vida. Tratarase o tema da respiración como ferramenta para combater o estrés e mellorar a saúde. A parte práctica contén: mantra, secuencia de asanas (posturas físicas), pranayama (técnicas de control de respiración), meditación e relaxación. 

Data: 23/05/2021

Lugar: Concello de Mondoñedo.

Duración: 3 horas aproximadamente.

Dificultade: Media / Baixa.

Participantes: Público xeral adulto.

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado cómodos (de deporte), e esterilla non escorregadiza. 
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo  funcionamento da actividade.
 • Levar botella de auga e petisco.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/57
Total Horas 3.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activateLugar
Concello De Mondoñedo
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 23-05-2021
Data fin 23-05-2021
Hora inicio 10:00 h.
Inscricións dende o 11-05-2021
Inscricións ata o 21-05-2021
Inscricións do 11-05-2021 ao 21-05-2021
Datos da Actividade Baños de Bosque nos Ancares que comeza o 29-05-2021

Descrición: na natureza todo ten o seu propio ritmo. Solo parándonos poderemos velo. Os baños de bosque ou Shinrin-yoku é unha terapia orixinaria do Xapón que permite baixar o ritmo, espertar os sentidos e relaxarse. A idea é vivir a túa propia experiencia sensorial a través de pequenas actividades propostas por unha guía que che permitirán conectar co entorno. 

Data: 29/05/2021

Lugar: Concello de Cervantes.

Duración: 3 horas aproximadamente.

Dificultade: Baixa.

Participantes: Persoas Adultas

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Levar roupa e calzado axeitados ás condicións climatolóxicas para dar un paseo pola natureza.
 • Traer esterilla ou manta pequena se desexas sentarte no chan.
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo  funcionamento da actividade.
 • Levar auga e petisco para a actividade.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.


Referencia 2021/58
Total Horas 3.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.orgINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

 

Lugar
Concello De Cervantes
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 29-05-2021
Data fin 29-05-2021
Hora inicio 10:00 h.
Inscricións dende o 18-05-2021
Inscricións ata o 28-05-2021
Inscricións do 18-05-2021 ao 28-05-2021
Datos da Actividade En bici pola Vía Verde e montes na vila dos Fornos que comeza o 30-05-2021

Descrición: realizaremos unha ruta en bicicleta de montaña de nivel medio e uns 25 quilómetros onde coñeceremos diferentes lugares do concello da Pontenova. Partiremos da localidade para percorrer os seus montes e preciosos pobos como os de As Roxas e o Acevro. Pasaremos tamén preto do Pico da Serra para descender de novo cara o río Eo e percorrer o tramo galego da Vía verde do Eo en dirección á Pontenova. 

Data: 30/05/2021

Lugar: Concello da Pontenova.

Duración: 4 horas aproximadamente.

Dificultade: Media.

Participantes: Público xeral cun mínimo de forma física e algo acostumados a facer algunha ruta en bicicleta de montaña de nivel medio.

Número de prazas: 8 persoas (este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado axeitados para a práctica de sendeirismo. 
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade. 
 • Levar algo de auga e comida para a ruta.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/59
Total Horas 4.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

 
Lugar
Concello Da Pontenova
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 30-05-2021
Data fin 30-05-2021
Hora inicio 09:30 h.
Inscricións dende o 18-05-2021
Inscricións ata o 28-05-2021
Inscricións do 18-05-2021 ao 28-05-2021
Datos da Actividade Os increíbles ceos do Xistral que comeza o 05-06-2021

Descrición: charla didáctica para ensinar a contemplar o ceo nocturno, identificar as constelacións máis importantes de cada época do ano. Intentarase que todo o mundo aprenda a usar os aparellos de observación dende o concello de Muras, que recentemente foi declarado Destino Starlight pola Fundación Starlight. 

Data: 05/06/2021

Lugar: Concello de Muras.

Duración: 2 horas aproximadamente.

Dificultade: Baixa.

Participantes: Actividade axeitada para familias e para público xeral.

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa de abrigo e lanterna. 
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
 • Levar algo de auga e comida para o evento. 
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/60
Total Horas 2.0 h.
Programa

O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 

Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.

Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 

Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).

Prégase puntualidade.

O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 

No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org


Lugar
Concello De Muras
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 05-06-2021
Data fin 05-06-2021
Hora inicio 23:00 h.
Inscricións dende o 25-05-2021
Inscricións ata o 04-06-2021
Inscricións do 25-05-2021 ao 04-06-2021
Datos da Actividade Aventura no Castro de Viladonga que comeza o 06-06-2021

Descrición: visita guiada na que se achegará aos participantes á historia do castro de Viladonga, castro galaico-romano situado no municipio de Castro de Rei. Trala visita realizarase un obradoiro de cerámica dirixido aos máis pequenos e no que pode participar toda a familia. 

Data: 06/06/2021

Lugar: Concello de Castro de Rei.

Duración: 3.5 horas aproximadamente.

Dificultade: Baixa.

Participantes: Público familiar

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado axeitados para camiñar un pouco.
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
 • Levar algo de auga e comida para a actividade.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/61
Total Horas 3.5 h.
Programa

O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 

Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.

Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 

Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).

Prégase puntualidade.

O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 

No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

Lugar
Concello De Castro De Rei
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 06-06-2021
Data fin 06-06-2021
Hora inicio 10:00 h.
Inscricións dende o 25-05-2021
Inscricións ata o 04-06-2021
Inscricións do 25-05-2021 ao 04-06-2021
Datos da Actividade Sendeirismo polo Castelo de Pambre e Torrentes do Mácara que comeza o 12-06-2021

Descrición: realizaremos un pequeno percorrido circular de 15 quilómetros polo río Ulla, Torrentes do Mácara, visitando o Balneario de Frádegas e o Castelo de Pambre. Inclúe visita ao interior do monumento. 

Data: 12/06/2021

Lugar: Concello de Palas de Rei

Duración: 4 horas aproximadamente.

Dificultade: Media.

Participantes: Público xeral cun mínimo de forma física para poder realizar a ruta.

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado axeitados para a práctica de sendeirismo.
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
 • Levar algo de auga e comida para a ruta.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/62
Total Horas 4.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

 

Lugar
Concello De Palas De Rei
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 12-06-2021
Data fin 12-06-2021
Hora inicio 09:30 h.
Inscricións dende o 01-06-2021
Inscricións ata o 11-06-2021
Inscricións do 01-06-2021 ao 11-06-2021
Datos da Actividade Surfeando na costa da Mariña que comeza o 13-06-2021

Descrición: Unha actividade de iniciación á disciplina do Surf nun marco incomparable como son as praias de Foz, na Mariña Central. Durante a actividade, monitores especialistas ensinarannos como poder gozar ao máximo das ondas do Mar Cantábrico na espectacular praia de A Rapadoira.

Data: 13/06/2021

Lugar: Concello de Foz

Duración: 3 horas aproximadamente.

Dificultade: Baixa.

Participantes: Público xeral con un mínimo de forma física.

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes.

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado axeitados e que se poidan mollar, así como roupa para poder cambiarse despois da actividade.
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/63
Total Horas 3.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

Lugar
Concello De Foz
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 13-06-2021
Data fin 13-06-2021
Hora inicio 11:00 h.
Inscricións dende o 01-06-2021
Inscricións ata o 11-06-2021
Inscricións do 01-06-2021 ao 11-06-2021
Datos da Actividade Introdución ao Tai Chi que comeza o 19-06-2021

Descripción: Introdución ó Tai Chi, coñecemento da súa orixe e de como relaxarse a través desta arte milenaria.

Data: 19/06/2021

Lugar: Concello de Guntín.

Duración: 3 horas aproximadamente.

Dificultade: Media / Baixa.

Participantes: Público xeral.

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado cómodos. 
 • Esterilla ou manta pequena.
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
 • Botella de auga e petisco.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/64
Total Horas 3.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

Lugar
Concello De Guntín
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 19-06-2021
Data fin 19-06-2021
Hora inicio 10:00 h.
Inscricións dende o 08-06-2021
Inscricións ata o 18-06-2021
Inscricións do 08-06-2021 ao 18-06-2021
Datos da Actividade Descubrindo as pegadas da fauna que comeza o 20-06-2021

Descrición: Nesta actividade achegarémonos ao mundo dos rastros animais da man dun naturalista na zona de A Fonsagrada, onde faremos un pequeno percorrido no que nos iremos fixando nos posibles rastros que poidan deixar os animais da contorna. Igualmente, tentaremos observar todos aqueles que poidamos mediante o uso de prismáticos. Unha actividade entretida e para toda a familia na que tamén visitaremos a Seimeira de Vilagocende. 

Data: 20/06/2021

Lugar: Concello de A Fonsagrada

Duración: 4 horas aproximadamente.

Dificultade: Baixa.

Participantes: Actividade axeitada para familias e para público xeral.

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado axeitados para camiñar.
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
 • Levar algo de auga e comida para a actividade.
 • Medidas Covid 19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/65
Total Horas 4.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

Lugar
Concello Da Fonsagrada
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 20-06-2021
Data fin 20-06-2021
Hora inicio 10:00 h.
Inscricións dende o 08-06-2021
Inscricións ata o 18-06-2021
Inscricións do 08-06-2021 ao 18-06-2021
Datos da Actividade Sendeirismo na Mariña Occidental que comeza o 26-06-2021

Descrición: Este sendeiro é unha combinación do PR-G 156 e outras sendas que nos permitirá admirar a beleza da costa de Lugo desde a Ría do Barqueiro ata a praia de Tixoso. A senda comeza na contorna da vila do Vicedo, percorre a costa pasando por praias asombrosas e cantís de centos de metros ata chegar ao Vilasuso. Pero o punto culminante do percorrido atópase no miradoiro de Illa Coelleira e a asombrosa vista deste pequeno illote  no que existiu un mosteiro templario. A distancia total da ruta son 12 km de dificultade baixa.

Data: 26/06/2021

Lugar: Concello do Vicedo

Duración: 3 horas aproximadamente.

Dificultade: Media / Baixa

Participantes: Público xeral con un mínimo de forma física para poder realizar a ruta.

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado axeitados para a práctica de sendeirismo.
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
 • Levar algo de auga e comida para a ruta.
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
Referencia 2021/66
Total Horas 3.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

Lugar
Concello Do Vicedo
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 26-06-2021
Data fin 26-06-2021
Hora inicio 11:00 h.
Inscricións dende o 15-06-2021
Inscricións ata o 25-06-2021
Inscricións do 15-06-2021 ao 25-06-2021
Datos da Actividade Kaiak no río Eo que comeza o 27-06-2021

Descrición: Realizaremos unha actividade de kaiak na parte baixa do río Eo, nunha zona de augas tranquilas, onde poderemos disfrutar da paisaxe. Comezaremos nunha zona de ribeira e iremos ata unha zona de marisma dun alto valor ambiental e, á vez que navegamos tranquilamente nas embarcacións, coñeceremos de primeira man todos os segredos da zona da man dos monitores. A ruta a realizar ten unha distancia aproximada de 6 km.

Data: 27/06/2021

Lugar: Concello de Trabada

Duración: 3 horas aproximadamente.

Dificultade: Media / Baixa

Participantes: Público xeral cun mínimo de forma física para poder realizar a actividade.

Número de prazas: 8 persoas.(este número pode variar atendendo as restricións sanitarias derivadas da Covid 19)

Os desprazamentos ata o lugar da celebración da actividade deberanse facer por conta dos participantes. 

Recomendacións xerais:

 • Recoméndase levar roupa e calzado axeitados e que se poidan mollar, así como roupa para poder cambiarse despois da actividade. 
 • Medidas Covid´19: Cada participante levará máscara de protección que deberá manter durante toda a actividade e deberase manter a distancia de seguridade cos demais participantes excepto entre persoas convivintes.
 • As persoas participantes atenderán en todo momento ás indicacións da persoa responsable da actividade, así como o cumprimento daquelas normas que se establezan para o bo funcionamento da actividade.
Referencia 2021/67
Total Horas 3.0 h.
Programa
 • O número de participantes será de oito. Dita cantidade pode modificarse atendendo as normativas sanitarias vixentes no momento da celebración do evento. 
 • Cada participante, terá que cumprir coas obrigas específicas sinaladas en cada unha das actividades.
 • Unha vez cuberta as prazas solicitadas, abrirase a opción de anotarse nunha lista de agarda, a cal recorrerase no caso dalgunha baixa dos participantes. 
 • Os menores de idade deberán ir acompañados en todo momento por unha persoa adulta (pai, nai ou titor/a legal).
 • Prégase puntualidade.
 • O punto de encontro notificarase unha vez formalizada a inscrición. 
 • No caso de non poder asistir a algunha actividade, prégase que o comuniquen con carácter inmediato ao enderezo de correo atuaprovincia@deputacionlugo.org

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Tramitación das solicitudes e comunicacións relativas ao programa “ACTIVATE”

Lexitimación

Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Destinatarios

Non están previstas

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

                                                                                    

 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte:

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/programa_activate

Lugar
Concello De Trabada
Ver mapa
Prazas
total 8
libres 8
Reservas
total 8
libres 8
Data inicio 27-06-2021
Data fin 27-06-2021
Hora inicio 17:00 h.
Inscricións dende o 15-06-2021
Inscricións ata o 25-06-2021
Inscricións do 15-06-2021 ao 25-06-2021

Cursos con Inscrición pechada de Actívate

Información dos Cursos e obradoiros iniciados, rematados ou sen prazas de Actívate

Datos de arquivo da actividade Entre viñedos ao carón do Canón do Sil

Completo

Referencia 2021/55
Total Horas 4.0 h.
Data inicio 16-05-2021
Data fin 16-05-2021
Lugar

Datos de arquivo da actividade Sendeirismo na Fervenza de Augacaída

Completo

Referencia 2021/54
Total Horas 3.5 h.
Data inicio 15-05-2021
Data fin 15-05-2021
Lugar

Datos de arquivo da actividade Iniciación aos cogomelos de primavera

Rematou o 01-05-2021

Referencia 2021/50
Total Horas 3.5 h.
Data inicio 01-05-2021
Data fin 01-05-2021
Lugar